Start a new topic

Please WCI company check my 2FA code of this acount ( my WCI username : Emily01 )

Please WCI company check my 2FA code of this acount ( my WCI username : Emily01 ). I can't log in my account. It says: Error! Invalid Authentication code. I attach the picture which shows the fault of my account. I hope to receive the answer from WCI company soon. Thanks so much!

Picture.JPG
(718 KB)

10 people have this problem

chào bạn wcx.xin bạn kiểm tra dùm thoa mã 2fa bạn nhá.thoa quên mà giờ không mở đc ai đy bạn ơi.giúp mình nhá cảm ơn bạn nhiều
kimthoa

minh quen ma 2fa code rui co cach nao giup minh lay lai voi


Tôi cũng bị vậy. Sao không được Support.

Bây giờ phải làm sao. Glassking.

Chả có ai support đâu, tui bị 10 ngày nay rồi

Đã support ok rồi.


1 person likes this

Hi Tuấn, bạn có email người support không cho mình xin với

Thanks

Hãy thêm Ticket hỗ trợ mới.


1 person likes this

E hiện đang tình trạng này ~! nếu ai đã được hổ trợ thì nói e biết với nhé ! hoan mang qá


1 person likes this

user : lephidien

 

Please WCI company check my 2FA code of this acount ( my WCI username : lephidien ). I can't log in my account. It says: Error! Invalid Authentication code. I attach the picture which shows the fault of my account. I hope to receive the answer from WCI company soon. Thanks so much!


Mọi người tạo Ticket support, cứ thấy họ không hỗ trợ thì cứ tạo ticket mới, than phiền nhiều vào thì có người support liền

Hi...my username: eac1012. I accidentally erase my authenticator apps. Kindly send me a authenticator token via email. Thanks support

Same problem !! My user name: quanvn93. Please WCI check my 2FA code of my account  

Ai được hỗ trợ vấn đề này lên tiếng giúp mình với ạ

Login or Signup to post a comment