Start a new topic

Payout bị lỗi

Xin chào nhóm hỗ trợ! Mình có thực hiện lệnh payout vào 17h ngày 12/12/2017 giờ Việt Nam. Và đến hôm nay, ngày 15/12/2017 khi kiểm tra lại thì lệnh payout đã được pay nhưng có vẻ xuất hiện lỗi. Ví blockchain của mình không được hiển thị và mình không nhận được bitcoin ở ví blockchain cũng như $ ở tài khoản WCI. ID WCI của mình: microsoft96. Mình mong nhận được sự hỗ trợ sớm nhất có thể! Xin trân thành cảm ơn!
1 Comment

Mình xin được hỗ trợ sớm nhất có thể! Mình xin cám ơn!
Login or Signup to post a comment