Start a new topic

bị mất 2fa

bị mất 2fa: tài khoản : nguyenthiphuongqn mail. nguyenphuong300588qn@gmail. com

Bạn đã lấy dc tk 2fa chưa

 cho mình hỏi bạn lấy lại đc mã 2fa chưa , mình cug đang bị mất ! :((

Mình chưa đang gửi suport
vấn đề này của mình cug gần đc 2 tháng rồi , lâu quá nhỉ ? :((

 

Ok của mình xong rồi nhé

1 person likes this
Login or Signup to post a comment