Start a new topic

lamphong1891

kiểm tra giúp mình tài khoản lamphong1891, sao mình đã xác minh tài khoản nhưng khi rút tiền ở ví REQUEST PAYOUT thì vẩn cứ bắt xác minh tiếp nhỉ, mình đã bấm vào xác nhận thành công rồi?

1 Comment

Mình gửi supot về việc rút tiền báo đã thành công nhưng mình lại không nhận được vậy mà không thấy công ty trả lời cũng không thấy hoàn lại tiền
Login or Signup to post a comment