Start a new topic
Solved

Rut tien

Mình rút tiền từ tài khoản Thuthuytyphu từ 13 tháng 2 năm 2018 đến nay là 24 tháng 2 năm 2018 mà chưa thấy có tín hiệu gì, xin công ty xem giúp
1 Comment

CASHIER. Gmail:minhlyog78@gmail.com
Login or Signup to post a comment