Start a new topic

Rút tiền

Xin công ty giải quyết , tôi rút tiền từ 13 tháng 2 năm 2018 đến nay là 24 tháng 2 năm 2018 từ tài khoản Thuthuytyphu1 mà chưa được giải quyết , xin cong ty giúp cho
Login or Signup to post a comment