Start a new topic

Xac minh tai khoan

Xin hỏi lí do vì sao tài khoản wci của tôi chưa được xác minh. Xin hướng dẫn dùm cam ơn

1 person has this question
1 Comment

Chào đội Support.

Tôi hiện nay tài khoản của tôi đã làm xác thực gần 3 tháng vẫn chưa thể xác thực được. 

Mong đội hổ trợ giúp đỡ.

Tài khoản vẫn không còn về tiền cách đây 3 tháng rồi


Untitled.png
(289 KB)
Login or Signup to post a comment