Start a new topic

Hủy giao dịch quá hạn

Hỗ trợ hủy giao dịch chuyển bitcoin đã quá hạn gần 1 tháng

Lừa đảo. Supot không trả lời
Gì mà lừa đảo, admin có biết hỗ trợ không vậy. Không biết xác minh à. Tôi bị treo giao dịch gần 1 tháng nay, nếu không chuyển bitcoin được thì hủy giao dịch chứ
Hỗ cái gì. Tôi rút 5000$ không về ví mà cũng chẳng về id. Tự nhiên mất. Supot cũng ko thấy phản hồi cả 5 tháng rồi. Giờ rút cả tháng cũng không được
Thằng Cung thọt nó lừa đồng bào
Login or Signup to post a comment