Start a new topic

Payout still pending

Dear team wci, Id của tôi là wcihongthuy tôi đã payout hôm nay ngày thứ 9 rồi mà vẫn ở chế độ pending. Hỏi trợ giúp tôi. Tôi đã gửi email nhờ team hổ trợ nhiều lần mà vẫn chưa nhận được email hổ trợ. Hãy giúp tôi càng sớm càng tốt. Thanks !
IMG4813.JPG
(122 KB)

Payout still pending almost a week now.
Hi WCI Team Payout still pending for almost 9 days. Kindly assist.
Login or Signup to post a comment