Start a new topic

Rút tiền ra ví đã 12 ngày mà vẫn chế độ pending

Dear team wci, Tôi payout đã 12 ngày mà vẫn ở chế độ pending. Tôi muốn team wci hổ trợ giúp tôi. Nếu không payout được thì làm sao để cancel. Tôi đã nhờ hổ trợ rất nhiều lần. Id: wcihongthuy Thanks!
IMG5287.PNG
(251 KB)
1 Comment

Wci lừa đảo
Login or Signup to post a comment