Start a new topic

Không được nhận lãi ngày

Gửi team wci, ID của tôi la wcihongthuy. Tôi đã tái đầu tư sau 75 ngày vào ngày 31/05/2018. Đến nay đã 12 ngày nhưng tôi vẫn chưa nhận được lãi. Đề nghị team wci xem giúp id của tôi bị lỗi ? Mà sao hok được nhận lãi ngày. Đề nghị Wci xem xét và hổ trợ cho Tôi càng sớm càng tốt Thanks!
IMG4813.JPG
(122 KB)
IMG5634.PNG
(1.47 MB)

1 person has this problem

Hi Supports ! I am Quach Ky Tam , I have 2 accounts Minhphu1 and Minhphu2, from 13/6/2018 They could not received profit from the WCI. And the digital number on the dasboards are unchanged.The business days remain is still 450 days. Please help me to correct my ID as soon as if you can. Thank you so much Best regards !
Wci là đồ lừa đảo
Login or Signup to post a comment