Start a new topic

Rút Tiền ( chuyển bitcoin vào Blockchain)

Hi Support!

Hiện tại tôi không thể rút tiền của tôi ra đươc. và tôi đã cập nhật thông tin đầy đủ.

Mà cả tuần nay chỉ thấy là đang duyệt.

 Xin cho tôi hỏi khi nảo bên quý cty có thể duyệt cho tôi. để tôi còn rút tiền. Hiện tôi đang rất cần số tiền này. làm ơn giúp tôi. Cám ơn rất rất nhiều.

Login or Signup to post a comment