Start a new topic

Bị khóa tài khoản

có anh chị nào gần đây tài khoản báo hết hạn không ạ,  phải làm như thế nào ạ


Em tài khoản cũng ghi hết hạn rồi, cả tháng rồi không trả lãi, không biết có ac nào biết cách phục hồi k ạ, e vào tkhoan k có mục tái đầu tư ạ.

tôi cũng thế đó ! chưa biết sao. làm đủ mọi cách rồi vẫn thua

Login or Signup to post a comment