Bắt đầu một topic mới

Mất điện thoại mất mã cài 2FA

Chào ban! Giúp tôi, tuyến dưới của tôi bị rơi mất điện thoại mà chưa kịp lưu 2FA. Vậy bạn ấy phải làm gì?
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận